Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Παρουσίαση της αναγεννημένης πρωτεύουσας της Μάλτας στην εκπομπή Go!Europe με αφορμή την ανακήρυξή της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018