Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Στο σπίτι του μέλλοντος όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα συνδέονται μεταξύ τους και θα ενεργοποιούνται είτε με φωνητικές εντολές, είτε μέσω εφαρμογών στα κινητά μας τηλέφωνα