Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Από το 2015 η ΕΚΤ αγόρασε ομόλογα 2,6 τρις ευρώ - Δεν εντάχθηκε ποτέ η Ελλάδα στο πρόγραμμα