Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί την άμεση ανακληση του νόμου για την μείωση του ορίου συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πολωνία