Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Κοινωνικές και πολιτικές ομάδες συνασπίζονται κατά της διαφθοράς. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.