Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέσω κινητού τηλεφώνου, για να λάβουν καθεστώς «μόνιμου κατοίκου» εν όψει Brexit.