Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Νταβός 2019: Η κλιματική αλλαγή στην κορυφή της ατζέντας
Ειδικοί και ακτιβιστές δήλωσαν στο Euronews ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς