Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Νταβός: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία μονοπωλούν την ατζέντα
Πολυμέρεια και ελεύθερο εμπόριο ζήτησε η Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας #Davos2019