Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Ο Γάλλος συγγραφέας μας μίλησε για τα Απομνημονεύματά του και για το τι μπορεί να δώσει λύση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή κρίση