Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Την τελική απόφαση για το αν θα σταματήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες μπορούν να λάβουν μόνο οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.