Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Μπορούμε να φτιάξουμε έναν υπολογιστή σαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο;
Επιστήμονες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Ανθρώπινος Εγκέφαλος» δίνουν απαντήσεις στο καίριο ερώτημα
Διαβάστε όλο το άρθρο

περισσότερα από Γνώση