Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Η καινοτομία είναι βασικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης γι' αυτό και η Ευρώπη επενδύει ολοένα και περισσότερο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας