Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Τρισδιάστατα εμφυτεύματα στην υπηρεσία των νευροχειρουργών
Μια πολωνική εταιρία έχει δημιουργήσει τρισδιάστατα εκτυπωμένα εμφυτεύματα για ασθενείς που έχουν προβλήματα με την σπονδυλική τους στήλη