Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Luminous: Ασθενείς με εγκεφαλικό αποκτούν συνείδηση του περιβάλλοντός τους
Το ευρωπαϊκό πρότζεκτ Luminous εστιάζει σε ασθενείς με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες και στο πώς θα βελτιώσει την επαφή τους με το περιβάλλον