Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Παράταση της κράτησης για άλλους τρεις μήνες απεφάνθη δικαστήριο της Μόσχας για ορισμένους από τους 24 Ουκρναους ναυτικούς που συνελήφθησαν στα στενά του Κερτς πριν από πέντε μήνες.