Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Τέμπη: Τα οφέλη από το νέο οδικό τμήμα
Ο διευθύνων σύμβουλος του αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, Δημήτρης Γκατσώνης επισημαίνει τα οφέλη από το νέο οδικό τμήμα