Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Το Γκντανσκ αποτελεί έναν θύλακα ελευθερίας στη συντηρητική Πολωνία, που δεν αναγνωρίζει δικαιώματα σε διάφορες μειονότητες, γυναίκες και οικογένειες