Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Για να πείσει, η υπαρκτή Ευρώπη πρέπει να δει τι έχει υποσχεθεί στους πολίτες της, δηλώνει στο euronews ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.