Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Αλέξανδρος Βασμουλάκης και Κώστας Λαμπρίδης είναι οι δύο από τους δεκαέξι καλλιτέχνες που επιλέγησαν για την έκθεση «Μεταμόρφωση- Νέοι Καλλιτέχνες στην Ευρώπη»