Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Φαγιέζ Αλ Σαράζ:«Μπορεί η σταθερότητα στη Λιβύη να επιτευχθεί όταν βομβαρδίζονται αστικές περιοχές ή όταν στρατολογούνται παιδιά για να γίνουν στρατιώτες;»