Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Η Πράξη Προσχώρησης της Ελλάδας ως δεκάτου μέλους της ΕΟΚ υπεγράφη στις 28 Μαΐου 1979 από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.