Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
H δημόσια πρόταση θα ανέρχεται στα 27-33 ευρώ ανά μετοχή
Διαβάστε όλο το άρθρο

περισσότερα από Ειδήσεις