Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Φωτογραφία Αρχείου
Η κηδεία τελείται την Τρίτη δημοσία δαπάνη και με τιμές εν ενεργεία Προέδρου
Διαβάστε όλο το άρθρο

περισσότερα από Ειδήσεις