Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Οι συμμετέχοντες κατήγγειλαν τον αποκλεισμό των Γιουνκέρας, Πουτζδεμόν και Κομίν από τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.