Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Το κείμενο των συμπερασμάτων των μόνιμων αντιπροσώπων για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην AOZ της Κύπρου, ενέκριναν οι υπουργοί εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ