Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Μεταφέρθηκε από την φυλακή όπου κρατείται αλλά δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες στην οικογένειά της
Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.