Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Η Φινλανδία μοιράζεται με την Ρωσία σύνορα που ξεπερνούν τα 1000 χιλιομέτρα. Γι' αυτό και έχει αναπτύξει μια νέα στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας