Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Αλλαντικά της  Creta Farm  στην αγορά της Αυστραλίας
«Μνημόνιο» για εύρεση στρατηγικού επενδυτή, με «σφραγίδα» του υπ. Ανάπτυξης