Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Το Γραφείo Προϋπολογισμού προειδοποιεί ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα οδηγήσει την ανεργία πάνω από το 5%, ενώ οι τιμές των κατοικιών θα αυξηθούν κατά 10%