Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των 50 μέτρων ελεύθερο, την κούρσα της μιας ανάσας στην κολύμβηση, ο Έλληνας πρωταθλητής