Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Ανησυχία για την μόλυνση της ατμόσφαιρας από τους κατοίκους, ωστόσο αρνήθηκε ο πρόεδρος Πούτιν να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης