Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Παρακολουθήστε εκ των έσω μια μυθική κούρσα του UTMB (Ultra Trail του Μον Μπλαν) 101 χιλιομέτρων μέσω της Ιταλίας, της Ελβετίας και της Γαλλίας.