Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Οι Βρυξέλλες απαντούν στα σχέδια περί προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν αναγνωρίζουν οποιαδήποτε αλλαγή στα προ του 1967 σύνορα.