Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Δεν αναμένεται να είναι το ίδιο ισχυρός ή καταστροφικός με τον «Ντόριαν», ωστόσο θα προκαλέσει προβλήματα στις επιχειρήσεις αποκατάστασης.