Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Έκθεση για το πως χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία τα δικτατορικά καθεστώτα
    Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.