Βίντεο

Πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος- εικόνα αρχείου