Βίντεο

Η επιχείρηση για τη διάσωσή τους ξεκίνησε την Τετάρτη