Βίντεο

Φυσαλίδες στην επιφάνεια της Βαλτικής Θάλασσας πάνω από τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2