Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

Εγκαινιάστηκε από τους πρωθυπουργούς Πολωνίας, Δανίας και Νορβηγίας ο Baltic Pipe

Φιλοδοξεί να αντισταθμίσει τις απώλειες ρωσικού φυσικού αερίου

Τα τελευταία μας βίντεο