Βίντεο

Κάτοκοι του Λιμαν λαμβάνουν βοήθεια από τις ουκρανικές αρχες