Οι ηγέτες που συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διοργανώθηκε στην Πράγα.

Πάνω από 40 ηγέτες πήραν μέρος στην πρώτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Ασφάλεια και ενεργειακή κρίση απασχόλησαν τους ηγέτες στις συζητήσεις τους.

Τα τελευταία μας βίντεο