Δάσος Ρισού, Ελβετία

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ποιότητα της μουσικής

Τα υψηλής ποιότητας μουσικά όργανα χρειάζονται ειδικό ξύλο για να παράγουν το σωστό ήχο

Τα τελευταία μας βίντεο