Μιχαήλ Καρίκης

ΕΜΣΤ: Πέντε ατομικές εκθέσεις για την επίδραση της τεχνολογίας στη σύγχρονη ζωή

Το ΕΜΣΤ, παράλληλα με τη μεγάλη ομαδική έκθεση «Modern Love: Η αγάπη στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας», παρουσιάζει μια σειρά από ατομικές εκθέσεις με θεματικό επίκεντρο την επίδραση που έχει το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνολογία στις σχέσεις και τη σύγχρονη ζωή

Τα τελευταία μας βίντεο