Πολωνία

Πολωνία: Αντιδράσεις για την επιτροπή διερεύνησης «ρωσικής επιρροής»

Οι επικριτές του νόμου, υποστηρίζουν ότι παραβιάζει τη συνταγματική αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών και στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής

Τα τελευταία μας βίντεο