Ρωσία: Η πρώτη βιβλιοθήκη από πάγο

Ρωσία: Η πρώτη βιβλιοθήκη από πάγο

<p>Μία «παγωμένη» βιβλιοθήκη εγκαινιάστηκε στην όχθη της λίμνης Μπαϊκάλ στην πόλη Μπαϊκάλσκ στη Ρωσία. Φιλοξενεί 420 βίβλια που δεν είναι τίποτε άλλο από τοίχους που έχουν κατασκευαστεί με πάγο. </p> <p>Τα πρωτότυπα «βιβλία», περιλαμβάνουν 1000 μικρές εκφράσεις που σχηματίζουν έναν λαβύρινθο. Άνθρωποι από όλον το κόσμο έστειλαν τις ευχές τους για να χαραχτούν στον τοίχο.</p> <p>Οι ευχές είναι σε διάφορες γλώσσες.</p> <p>Η βιβλιοθήκη αναμένεται να μείνει εκεί μέχρι τον Απρίλιο, οπότε και θα αρχίσει να λιώνει.</p>

<p>Μία «παγωμένη» βιβλιοθήκη εγκαινιάστηκε στην όχθη της λίμνης Μπαϊκάλ στην πόλη Μπαϊκάλσκ στη Ρωσία. Φιλοξενεί 420 βίβλια που δεν είναι τίποτε άλλο από τοίχους που έχουν κατασκευαστεί με πάγο. </p> <p>Τα πρωτότυπα «βιβλία», περιλαμβάνουν 1000 μικρές εκφράσεις που σχηματίζουν έναν λαβύρινθο. Άνθρωποι από όλον το κόσμο έστειλαν τις ευχές τους για να χαραχτούν στον τοίχο.</p> <p>Οι ευχές είναι σε διάφορες γλώσσες.</p> <p>Η βιβλιοθήκη αναμένεται να μείνει εκεί μέχρι τον Απρίλιο, οπότε και θα αρχίσει να λιώνει.</p>

Τα τελευταία μας βίντεο