Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Πρόσβαση σε οικονομική χρηματοδότηση

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Πρόσβαση σε οικονομική χρηματοδότηση

<p>Διευθύνω μια μικρή εταιρία με ρούχα και θα ήθελα να την επεκτείνω. Η Ε.Ε. παρέχει οικονομική στήριξη σε εταιρίες σαν τη δική μου;</p> <p>“Ναι! Η Ε.Ε. υποστηρίζει επιχειρηματίες και εταιρίες με μια μεγάλη ποικιλία ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που προσφέρουν δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια ή άλλου είδους χρηματοδότηση και είναι εστιασμένα σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις”, αναφέρει η Νίνα Κουντέλκοβα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Europe Direct και συνεχίζει:</p> <p>“Η οικονομική στήριξη της Ε.Ε. μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε διάφορα στάδια. Για παράδειγμα, βοηθούν να ξεκινήσεις μια εταιρία ή να την επεκτείνεις. Συμπληρώνει τα δημόσια προγράμματα των κρατών μελών.</p> <p>Εάν χρειάζεστε δάνειο, εγγύηση ή επιχειρηματικό κεφάλαιο, μέσω της ιστοσελίδας “Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση”, στη διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη Σας”, μπορείτε να εντοπίσετε τράπεζες ή κεφάλαια στη χώρα σας, που παρέχουν οικονομική βοήθεια, μέσω Ε.Ε.</p> <p>Ωφεληθείτε επίσης από απευθείας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μέσα από χορηγήσεις για δραστηριότητες, όπως έρευνα ή εκπαίδευση. Μερικά από αυτά τα προγράμματα σχετίζονται με μικρές επιχειρήσεις.</p> <p>Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτούνται απευθείας για το πρόγραμμα. Τα κριτήρια εξειδικεύονται στην πρόσκληση. Λάβετε υπόψη, όμως, ότι η συγχρηματοδότηση είναι ο συνήθης κανόνας. Άρα, η Ε.Ε. καλύπτει μόνο μέρος του κόστους της ιδέας σας.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Ε.Ε., μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων”.</p> <p>Εάν θέλετε κι εσείς να θέσετε μια ερώτηση στο U-talk, πατήστε το κουμπί από κάτω.</p> <p>http://access2eufinance.ec.europa.eu</p> <p>http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu</p>