Έκτακτη είδηση

Έκτακτη είδηση

target

Η εκπομπή Target βρίσκει κατευθείαν το στόχο: τι έχει σημασία για τις επιχειρήσεις. Για οικονομικές αναλύσεις, το euronews κάνει πάντα Target.

Σε συνεργασία με

Αρχείο target