Έκτακτη είδηση

Free Euronews widgets and services

Euronews offers a suite of widgets that enables euronews content to be quickly and easily embedded into your webpage.

Just In widget

The latest breaking and world news as an embeddable timeline on your website. Keep your visitors informed in real-time of the latest European and World news covering diverse subjects such as economics, politics and diplomacy.

How to embed euronews content?

  1. Decide where on your webpage you want the euronews content to appear
  2. Copy and paste the HTML code below into the chosen position in your webpage

Video widget

Embedding euronews video content

How to embed video content?

  1. Decide where on your webpage you want the euronews video to appear
  2. Click the “share” button on the video you wish to embed, this will open an overlay detailing share options
  3. Click on the embed button (the last icon in the proposed list), this will automatically copy the required HTML code
  4. Paste the HTML code into the chosen position in your webpage

Widget Καιρού

Μπορείτε να προβάλετε τον καιρό της πόλης σας απευθείας στην ιστοσελίδα σας, απλώς προσθέτοντας το widget μας!

Πως να κάνετε embed τον Καιρό του Euronews

Decide where on your webpage you want the Euronews Weather widget to appear. Our widget is responsive, don't change the width or height

  1. Select your city thanks to the search bar, above the widget
  2. The widget is updated with your city. Click on Share, at the right bottom of the widget
  3. Copy and paste the script into the chosen position in your webpage