Έκτακτη είδηση

Ακολουθήστε μας - όλη την ώρα, σε όλες τις συσκευές

Euronews is a leading global news brand reaching 434 million homes across 158 countries in 12 languages, on TV and digital platforms. All Euronews channels are committed to All Views, empowering our audience by giving a voice to the people.

Ενημερωτικό δελτίο

Τα τελευταία νέα άμεσα στο email σας

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Βρείτε μας στις ακόλουθες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Εφαρμογές Κινητού

Euronews app user
Euronews logo
  • Ειδήσεις σε βίντεο
  • Ειδοποιήσεις έκτακτων ειδήσεων
  • Προγράμματα
  • Διαθέσιμο σε 12 γλώσσες
  • Live streaming της τηλεόρασης του Euronews
Euronews app user

Ροή Ειδήσεων

Flipboard

iOS - Android

Apple News

Upday news

Pour Samsung

News suite

Pour Sony

Έξυπνη Τηλεόραση

Amazon Fire TV
Molotov.tv
Panasonic
Philips
LG