Έκτακτη είδηση

Editorial Charter for European Union Contract

I. Editorial Charter for European Union Contract

II. Annual statement of commitment to viewers

Euronews wishes to show its viewers, on a daily basis, Europe as it is: richly diverse and complex.

Ambition and impartiality are the guiding principles that will shape the media’s coverage of current events in and outside the European Union.

A national focus is now too narrow for informing the public and debating the issues. Euronews is tracking the emergence, out in the field, of a genuine European public arena.

Our broadcasting formats - reports, interviews and debates - are designed to observe how the European Union’s actions, decisions and policies impact on its citizens’ lives.

ANNUAL QUANTITIES BY MISSION AND MODULE

Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.